Зельц

великий шматок сальтисона лежить на березовому пні